Kontakt

Regulamin Vouchera Podarunkowego

  1. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
  2. Okres ważności Vouchera wynosi 4 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na Voucherze. Niewykorzystanie Vouchera Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
  3. Zrealizować Voucher można tylko poprzez wcześniejsze umówienie się na wizytę.
  4. Klient posiadający Voucher jest zobowiązany do samodzielnego umówienia wizyty z wyprzedzeniem ( zalecamy rezerwację około miesiąc wcześniej) . Posiadanie Vouchera nie daje pierwszeństwa rezerwacji. W przypadku braku terminów wynikających ze zbyt późnego kontaktu, Studio Urody Kativo w takiej sytuacji nie ponosi odpowiedzialności. Nie ma możliwości przedłużenia ważności Vouchera.